Bjørn Arne Eidsvik Landhandel!

NB! Langope i påska: Mandag og tirsdag 8-12+13.30-18.45. Onsdag 8-12+13.30-18. Påskeaftan: 8-15.

Det er utan tvil ei storhending som har funne stad! Butikken på Øyo er no overteken av Bjørn Arne Eidsvik, som har drive butikken i meir enn 30 år.

I følge Bjørn Arne vil konseptet vera det same som før, og det vil ikkje skje store endringar, korkje når det gjeld vareutvalet eller opningstider.

Meir utfyllande artikkel kjem i papirutgåva av Øyaposten, som vil bli i sal – nettopp i butikken – om ikkje alt for lenge…

Comments are closed.