Gran for fall på Eiketeigen

EKSTREMVÆR IV: Eiketeigen er namnet på haugen som ligg mellom Teigen og Jensahuset. Idag er det ingen eiketrær igjen, så eit meir korrekt namn kunne vera “Granteigen”. Men – etter uværet har det vore klår reduksjon i talet på eiketrær og. Eit tre er knekt rett av, og tre andre har vore offer for rotvelt. Dramatisk, men heldigvis er det ingen skade på korkje folk eller bygningar.

Comments are closed.