Redningshunden Ernst Otto konstaterar at det ikkje var nokon overlevande igjen i bustadblokka.

EKSTREMVÆR II: Etter kva Øyaposten erfarar er ein einebustad for ein fuglefamilie no totalt øydelagd etter ekstremveret. Bustaden vart observert i vegkanten like nord for Pitrane. Det var ikkje teikn til liv i fuglekassa – men forsåvidt ikkje teikn til noko anna heller. Dermed kan ein ikkje sjå bort frå at fuglen er fløyet. Men dette vert uansett berre spekulasjonar på noverande tidspunkt.

Heimlause fuglar 2

fugl_DS21314_1000

EKSTREMVÆR III: Som Øyaposten meldte tidligare idag vart ein einebustad for ein fuglefamilie totalt øydelagd i ekstremværet... »

Hagestol på ville vegar

DSCF8004

EKSTREMVÆR I: Den siste veka har det vore storm frå alle kantar. Først sydaust, så sydvest, så vest, så nordvest... »

Gran for fall på Eiketeigen

DSCF7995

EKSTREMVÆR IV: Eiketeigen er namnet på haugen som ligg mellom Teigen og Jensahuset. Idag er det ingen eiketrær igjen, så eit meir korrekt namn kunne vera “Granteigen”. Men – etter uværet har det vore klår reduksjon i talet på eiketrær og. Eit tre er... »

Bjørn Arne Eidsvik Landhandel!

_DS16774_600

Det er utan tvil ei storhending som har funne stad! Butikken på Øyo er no overteken av Bjørn Arne Eidsvik, som har drive butikken i meir enn... »

Bok i butikk!

bibliotek_DS16855-Edit

Då har bokbåten Epos vore på vårturen sin i Hordaland, og butikken er lasta opp med ei ny ladning bøker. Noko for einkvar smak og folk i alle aldre! »

Drama i “påskefjellet”

Drama i påskefjellet © Bjarne Øymyr

Ikkje ofte det er redningsaksjonar i påskefjellet (dvs. Veten) på Øyo. Men like før basaren skulle starta skjærtorsdag kom det ambulansebåt og helikoptar... »

Sommarkveld

_DS71979

Øyo idag – 12. juli 2012 »

Øyo idag

_DS71908

Øyo idag – månedskiftet juni/juli 2012 »

Bokbåten minutt for minutt

Skjermbilde 2012-04-10 kl. 21.59.36

Laurdag 14. mars kjem bokbåten EPOS til Øyo fullasta med bøker. Her er ein liten videosnutt frå sist bokbåten var på Øyo – i november… »

Øyaposten Nr 1/2012 i sal no

© bjarne øymyr

No kan du kjøpa Øyaposten nr 1/2012 i butikken på Øyo. På fastlandet får du avisa hjå Galleri Guddal (i Rosendal). Frå innhaldet: Namnetradisjonar, båtbygging, frå leilending til sjølveigar, på jakt etter spant til galeasen Gurine, og mykje meir. »

Truleg basar-rekord

basar på øyo © bjarne øymyr

No finst det ikkje offisiell statistikk for talet på frammøtte på basaren på Øyo over tid. Men vi trur kanskje det er ny rekord for basaren i år. »

Spantejakt på Øyo

Skjermbilde 2012-03-25 kl. 22.57.58

I mars har Interesselaget som restaurerar galeasen “Gurine” vore på jakt etter tømmer til nye spant, på Øyo. Både kring Kvalen, på Kvitaneset og ved Straumsholmane. Og spantane skal faktisk skjerast på oppgangssaga til Svein Eidsvik på Gjertaneset. Meir om Gurine-prosjektet på www.gurine.no >> »

Pudderalarm!

Pudderalarm! © Bjarne Øymyr

PUDDERALARM: Nydelege tilhøve for alle skientusiastar på Øyo denne helga. Uante off-pist moglegheiter!!! Foto © Bjarne Øymyr »

Av måneskinn gror det fine ting

Måneskin over Rosendal © Bjarne Øymyr

BILETSERIE: Av måneskinn gror det fine ting – 10. desember 2011. Foto (c) Bjarne Øymyr. Vi gjekk glipp av måneformørking laurdag ettermiddag pga skyer. Men du verden kor flott måneskin det vart utover kvelden… »